KẾT QUẢ 06-01

LINK TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐIỂM:     

BÁCH KHOA    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    KINH TẾ LUẬT    KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN

KẾT QUẢ THI NGÀY 06-01-2019:

STT CMND HỌ TÊN NGÀY THI WRITING TEST SPEAKING TEST TỔNG ĐIỂM GHI CHÚ
1 285495836 Mai Đức Sang 06/01/2019 115 80 195 UEL
2 231202134 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/01/2019 105 95 200 UEL
3 212810734 Võ Văn Thạnh 06/01/2019 115 55 170 UEL
4 187653483 Vũ Thị Quỳnh 06/01/2019 125 130 255 UEL
5 215407943 Mai Thị Thanh Hằng 06/01/2019     0 UEL
6 0281108299 Trần Trọng Nghĩa 06/01/2019 145 130 275 UEL
7 221423745 Võ Thị Minh Hằng 06/01/2019     0 UEL
8 221439278 Huỳnh Thị Trúc Linh 06/01/2019 120 85 205 UEL
9 272640126 Trần Lềnh Cú 06/01/2019 100 125 225 UEL
10 321551178 Bùi Thị Ngọc Bích 06/01/2019 115 95 210 UEL
11 272555686 Nguyễn Thị Hằng 06/01/2019 125 145 270 UEL
12 285577140 Đỗ Thị Bé Hồng 06/01/2019 115 130 245 UEL
13 285619570 Nguyễn Ngọc Thảo Sinh 06/01/2019 95 95 190 UEL
14 261368664 Võ Thị Thúy Kiều 06/01/2019 115 120 235 UEL
15 231149539 Đoàn Gia Hân 06/01/2019 140 165 305 UEL
16 241444551 Đỗ Thị Nguyễn Hằng 06/01/2019 130 130 260 UEL
17 272469755 Nguyễn Thị Thanh Thuý 06/01/2019 110 110 220 UEL
18 331774562 Nguyễn Thị Mộng Thùy 06/01/2019 120 50 170 UEL
19 221411935 Lê Thị Ngọc Bích 06/01/2019 125 140 265 UEL
20 212794643 Nguyễn Phạm Thảo Huyên 06/01/2019 130 160 290 UEL
21 272609231 Bùi Thị Hồng Thi 06/01/2019 120 130 250 UEL
22 212678125 Lê Thị Thư 06/01/2019 130 135 265 UEL
23 072197001789 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/01/2019 135 105 240 UEL
24 025546584 Lai Tú Quyên 06/01/2019 115 140 255 UEL
25 241689509 Phạm Ngọc Anh Thi 06/01/2019 130 95 225 UEL
26 241494200 Nông Thị Nga 06/01/2019 120 130 250 UEL
27 285632907 Phan Thị Thu Hương 06/01/2019 115 115 230 UEL
28 212574227 Trần Lâm Thúy Hường 06/01/2019 140 165 305 UEL
29 212578124 Lê Thị Như Quỳnh 06/01/2019 140 160 300 UEL
30 212827866 Vũ Như Quỳnh 06/01/2019 115 85 200 UEL
31 285059757 Lê Minh Trâm 06/01/2019 120 125 245 USSH
32 331791015 Phan Thị Mỹ Quyên 06/01/2019 120 100 220 USSH
33 231006987 Trần Thị Thu Thuỷ 06/01/2019     0 UIT
34 341893134 Lê Thị Cẩm Tiên 06/01/2019 105 50 155 UEL
35 025599208 Trần Quốc Bình Uyên 06/01/2019     0 UEL
36 212670514 Lý Ngự Châu 06/01/2019 90 100 190 UEL
37 285619534 Nguyễn Thị Bé Vy 06/01/2019 105 95 200 UEL
38 079197003531 Nguyễn Ngọc Quỳnh 06/01/2019 130 115 245 UEL
39 272642511 Phạm Ngọc Đan Quế 06/01/2019 140 150 290 UEL
40 272528840 Trần Đức Thắng 06/01/2019     0  
41 331748592 Nguyễn Hồng Nhi 06/01/2019 125 85 210  
42 164523576 Nguyễn Thành Vân 06/01/2019     0  
43 201753625 Nguyễn Minh Quỳnh Giao 06/01/2019 120 140 260  
44 168590812 Vũ Thị Thu Thủy Thủy 06/01/2019     0  
45 184200350 NGUYỄN HỮU SƠN 06/01/2019     0  
46 212829265 Bùi Vũ Hoàn 06/01/2019 125 90 215  
47 215400179 Nguyễn Lê Hy 06/01/2019 110 90 200  
48 215302007 Hoàng Ngọc Đồng 06/01/2019     0  
49 241677334 Nguyễn Văn Phú 06/01/2019 115 105 220  
50 261527174 Lê Hà Phan 06/01/2019 115 135 250  
51 312254894 Nguyễn Cao Minh Thư 06/01/2019 120 95 215  
52 312245549 Dương Ngọc Minh 06/01/2019 120 140 260  
53 371716648 Phạm Công Võ 06/01/2019 120 135 255  
54 321540050 Mai Khánh Duy 06/01/2019 110 80 190  
55 245281604 Sú Dị Vy 06/01/2019 100 55 155  
56 245213379 Hứa Văn Đào 06/01/2019     0  
57 077095001531 Đỗ Tiến Dũng 06/01/2019 110 70 180  
58 341841763 Dương Phúc Hậu 06/01/2019 95 75 170  
59 225706083 Lê Tiến Khải 06/01/2019 125 115 240  
60 312273774 Nguyễn Thị Kiều Diễm 06/01/2019     0  
61 215342533 NGUYỄN CHÍ BIA 06/01/2019 115 60 175  
62 273078161 Nguyễn Quang Thông 06/01/2019     0  
63 025261810 Lư Trí Cường 06/01/2019 115 105 220  
64 334844731 Ngô Kiều Mi 06/01/2019 115 75 190  
65 212666168 Phạm Đình Nhân 06/01/2019 110 115 225  
66 212674677 Phạm Minh Hiếu 06/01/2019 110 80 190  
67 079095002134 Lê Thái Duy 06/01/2019     0  
68 215307068 Phan Thị Xuân Hằng 06/01/2019     0  
69 385716114 Tống Hoàng Nhựt Nam 06/01/2019     0  
70 241458535 Nguyễn Xuân Thảo 06/01/2019     0  
71 312231391 Nguyễn Ngọc Trâm 06/01/2019     0  
72 079095005576 Lê Phước Bình 06/01/2019 120 105 225  
73 301588599 Nguyễn Thị Kiều Hân 06/01/2019     0  
74 025587704 Nguyễn Anh Dũng 06/01/2019     0  
75 036096002857 Trần Văn Độ 06/01/2019 75 55 130  
76 025284113 Đoàn Đình Hiệp 06/01/2019 100 160 260  
77 241564973 Mai Xuân Vinh 06/01/2019 95 55 150  
78 215224094 PHẠM HOÀI ÂN 06/01/2019     0  
79 194513584 Lê Mai Trung 06/01/2019 120 105 225  
80 025440321 Nguyễn Thanh Tùng 06/01/2019 135 130 265  
81 163251758 Đỗ Thị Dung 06/01/2019 115 55 170  
82 025515531 Lý Trí Tài 06/01/2019 115 105 220  
83 025256680 Vũ Quốc Trung 06/01/2019 110 100 210  
84 225707695 Trần Hiếu Hiển 06/01/2019 115 120 235  
85 272385606 Nguyễn Hoàng Oanh 06/01/2019 115 110 225  
86 206062727 ĐINH QUANG TRÚC 06/01/2019 115 90 205  
87 341849266 Trần Quốc Phong 06/01/2019 110 105 215  
88 212716631 Lê Quang Thuần 06/01/2019 115 125 240  
89 051196000097 Trần Thị Tường Vy 06/01/2019 115 85 200  
90 212698093 lê thành vũ lâm 06/01/2019 110 100 210  
91 206047902 Trần Thị Thảo 06/01/2019 140 115 255  
92 250993425 Nguyễn Trần Minh Trí 06/01/2019 100 110 210  
93 261372890 Đặng Ngọc Thạch 06/01/2019     0  
94 261257113 Hồ Minh Trí 06/01/2019     0  
95 272510748 Trần Tuấn Dũng 06/01/2019 80 85 165  
96 301581827 Nguyễn Cao Duy 06/01/2019 130 115 245  
97 285503943 Đặng Quốc Sinh 06/01/2019 40 70 110  
98 261303689 Trần Ngọc Lễ 06/01/2019 105 65 170  
99 261262073 Nguyễn Hoàng Thiện 06/01/2019 50 95 145  
100 192119938 Nguyễn Ngọc Minh 06/01/2019 100 100 200  
101 212794339 Nguyễn Thành Qui 06/01/2019 0   0  
102 321566145 Phan Hoài Tâm 06/01/2019 75 115 190  
103 152092582 Đỗ Thị Thu Trang 06/01/2019 145 75 220  
104 212826775 Nguyễn Huynh 06/01/2019 60 50 110  
105 205404059 TRẦN THỊ THU TRANG 06/01/2019     0  
106 215361267 Tôn Quốc Hiệu 06/01/2019     0  
107 230966993 Nguyễn Hữu Túc 06/01/2019     0  
108 381672183 Dương Ru Bi 06/01/2019 80 100 180  
109 025509348 Nguyễn Đức Mạnh 06/01/2019     0  
110 215380040 Lê Văn Chung 06/01/2019 65 60 125  
111 035096001829 Phạm Quang Huy 06/01/2019     0  
112 221326693 Đoàn Thị Linh Phượng 06/01/2019 65 65 130  
113 273652686 Phạm Mạnh Cường 06/01/2019 75 90 165  
114 312299495 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 06/01/2019     0  
115 261482844 Lương Gia Bảo 06/01/2019 60 60 120  
116 025435351 Lê Kim Thảo 06/01/2019 130 120 250  
117 241562535 Nguyễn Trọng Thiên 06/01/2019     0  
118 241476623 Chương A Thành Đạt 06/01/2019 120 110 230  
119 285496552 Nguyễn Ngọc Tuấn 06/01/2019 35 20 55  
120 272429981 Nguyễn Đức Thuận 06/01/2019     0  
121 301510219 Huỳnh Hải Đăng 06/01/2019 60 65 125  
122 301568438 Trần Công Hậu 06/01/2019     0  
123 301615839 Nguyễn Thị Thúy An 06/01/2019 30 50 80  
124 273664579 Đỗ Quang Tùng 06/01/2019     0  
125 341195196 Huỳnh Duy 06/01/2019     0  
126 341195196 Huỳnh Duy 06/01/2019     0  
đăng ký nhận tin
Văn phòng TTNN:
  • Lầu 1, Nhà C6, trường ĐHBK , 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận10
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - Q.10:
  • 142 Tô Hiến Thành, Quận10 (Đối diện 495 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10)
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - q. Thủ Đức:
  • Tòa nhà BK English, trường ĐHBK, (Đối diện ký túc xá khu A ĐHQG)
  • ĐT: Tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ