DANH SÁCH THÍ SINH 19-08

DANH SÁCH THI NGÀY 19/08/2018:

Tập trung trước giờ thi 5 phút tại phòng 303C6 (cơ sở 268 Lý Thường Kiệt Q10 TPHCM)

Thí sinh mang theo CMND và THẺ SINH VIÊN để làm thủ tục dự thi
Lưu ý: thí sinh chỉ được dự thi khi có CMND và thông tin thực tế đúng với DANH SÁCH THI

(Nếu sai 1 trong 3 thông tin (Họ tên, CMND, ngày tháng năm sinh) thí sinh sẽ KHÔNG được tham gia thi)

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV WRITING GHI CHÚ
GIỜ THI
1 187434680 Đinh Văn An 08/10/1994 1456160001 07:30 AM USSH
2 201748003 Nguyễn Đức Vũ 19/11/1996 14521100 07:30 AM UIT
3 072096001757 Trần Thiên Hoàng 04/01/1996 1412185 07:30 AM US
4 215367237 Phạm Thị Ngọc Anh 02/01/1996 1410119 07:30 AM  
5 025394427 Tăng Khánh Anh 14/01/1996 1410128 07:30 AM  
6 025766396 Trần Trí Bảo 02/03/1996 1410243 07:30 AM  
7 321572210 Lê Quang Bình 23/08/1996 1410274 07:30 AM  
8 362431851 Trịnh Lâm Linh Chi 03/09/1996 1410366 07:30 AM  
9 371656725 Trần Minh Chiến 05/03/1996 1410380 07:30 AM  
10 341874124 Huỳnh Quốc Cường 29/07/1996 1410430 07:30 AM  
11 025379114 Lê Hoàng Duy 23/05/1996 1410563 07:30 AM  
12 025454251 Lê Hoàng Bảo Duy 29/09/1996 1410565 07:30 AM  
13 250986156 Đỗ Hoàng Dũng 27/04/2096 1410657 07:30 AM  
14 273550240 Nguyễn Tuấn Dũng 11/12/1996 1410684 07:30 AM  
15 264483190 Đặng Thị Thùy Dương 16/10/1996 1410702 07:30 AM  
16 025329309 Lê Thành Dương 22/07/1994 1410709 07:30 AM  
17 025415045 Huỳnh Dương Đổ Đạt 14/04/1996 1410779 07:30 AM  
18 215338273 Nguyễn Cao Chí Đạt 31/10/1996 1410802 07:30 AM  
19 025489418 Nguyễn Đức 17/06/1996 1410934 07:30 AM  
20 215336029 Nguyễn Thị Vàng Em 05/07/1996 1410962 07:30 AM  
21 250991464 Đinh Việt Thanh Hà 14/11/1995 1411001 07:30 AM  
22 291185544 Lương Yến Hạnh 22/08/1996 1411100 07:30 AM  
23 272635996 Phạm Thị Hằng 06/12/1996 1411116 07:30 AM  
24 251058430 Ngô Ngọc Minh Hân 17/07/1996 1411123 07:30 AM  
25 025279164 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/03/1995 1411228 07:30 AM  
26 285627142 Nông Văn Hiệp 19/01/1996 1411260 07:30 AM  
27 197346521 Lê văn Hoài 06/04/1996 1411280 07:30 AM  
28 205936210 Nguyễn Hữu Hoàng 10/10/1996 1411320 07:30 AM  
29 241586847 TRƯƠNG DUY HOÀNG 18/09/1996 1411346 08:30 AM  
30 281101978 Lưu Văn Hóa 24/05/1996 1411352 08:30 AM  
31 321533883 Lê Long Hồ 25/02/1995 1411381 08:30 AM  
32 261304475 Võ Quang Huy 14/02/1992 1411520 08:30 AM  
33 212798180 Trần Đức Hưng 11/01/1996 1411631 08:30 AM  
34 273564981 Trần Ngọc Quốc Hưng 07/01/1996 1411634 08:30 AM  
35 272537722 Phan Nguyễn Lê Kha 20/02/1996 1411688 08:30 AM  
36 221362889 Nguyễn Thị Diễm Kiều 30/08/1995 1411910 08:30 AM  
37 025431349 Từ Phước Lâm 02/05/1996 1411973 08:30 AM  
38 215333453 Võ An Lê 09/01/1996 1411984 08:30 AM  
39 301576942 Nguyễn Thị Cẩm Linh 11/01/1996 1412030 08:30 AM  
40 212675069 Đào Duy Luân 20/12/1996 1412167 08:30 AM  
41 184189845 Nguyễn Thị Lưu Luyến 20/06/1996 1412193 08:30 AM  
42 331799212 Châu Ngọc Mai 10/12/1996 1412221 08:30 AM  
43 341821249 Lê Văn Mạnh 22/03/1996 1412233 08:30 AM  
44 025295892 Phan Ngọc Minh Mẫn 01/01/1996 1412241 08:30 AM  
45 285543148 Nguyễn Thị Kiều Mi 28/08/1996 1412248 08:30 AM  
46 301572164 Đoàn Phạm Đức Hiếu Minh 18/09/1996 1412256 08:30 AM  
47 025432350 Nguyễn Lê Nhật Minh 15/05/1996 1412288 08:30 AM  
48 025343337 Trần Quang Minh 30/11/1996 1412321 08:30 AM  
49 272415766 Huỳnh Thị Kiều My 27/01/1996 1412337 08:30 AM  
50 025743466 Nguyễn Thảo My 17/08/1996 1412341 08:30 AM  
51 187494065 Nguyễn Thị Nga 04/07/1995 1412398 08:30 AM  
52 025537312 Bùi Hữu Nghĩa 29/08/1996 1412438 08:30 AM  
53 251030553 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 30/01/1996 1412495 08:30 AM  
54 281113674 Ngô Thanh Ngọc 13/10/1996 1412499 08:30 AM  
55 072096002089 Đinh Vĩnh Nguyên 03/08/1996 1412531 08:30 AM  
56 250989838 Trần Đình Nguyên 07/07/1996 1412568 08:30 AM  
57 341831250 Trần Trọng Nhân 13/02/1996 1412651 09:30 AM  
58 312300956 Võ Hoàng Nhân 27/01/1996 1412657 09:30 AM  
59 272514527 Cao Thị Tố Nhi 19/07/1996 1412700 09:30 AM  
60 273565373 Ngô Thị Yến Nhi 26/09/1996 1412709 09:30 AM  
61 312342035 Trương Huỳnh Hạ Nhi 11/09/1996 1412727 09:30 AM  
62 215348381 Võ Thị Yến Nhi 10/04/1996 1412729 09:30 AM  
63 197365824 Lê Thị Thùy Nhung 02/06/1996 1412743 09:30 AM  
64 272593298 Lưu Ngọc Phát 24/08/1996 1412825 09:30 AM  
65 197333881 Hoàng Phú 11/10/1996 1412912 09:30 AM  
66 184266010 Bùi Thị Phương 04/11/1996 1413002 09:30 AM  
67 233206420 Trịnh Thị Bích Phương 09/04/1996 1413041 09:30 AM  
68 215365507 Nguyễn Văn Phước 27/02/1996 1413059 09:30 AM  
69 025415350 Nguyễn Thị Bích Phượng 14/03/1996 1413063 09:30 AM  
70 025709917 Lưu Hòa Quân 29/01/1996 1413136 09:30 AM  
71 312355016 Nguyễn Hoàng Qui 12/01/1996 1413166 09:30 AM  
72 184251052 Nguyễn Văn Sáng 22/08/1996 1413266 09:30 AM  
73 312315252 NGUYỄN THANH SƠN 10/08/1996 1413317 09:30 AM  
74 025659916 Trần Ngô Hữu Tài 21/12/1996 1413394 09:30 AM  
75 371813459 Lâm Chí Tâm 23/01/1996 1413410 09:30 AM  
76 231044791 Nguyễn Thị Minh Tâm 17/02/1996 1413426 09:30 AM  
77 312355304 Mai Nhật Tân 04/06/1996 1413449 09:30 AM  
78 212377226 Nguyễn Lê Hoàng Thái 08/03/1996 1413523 09:30 AM  
79 250968362 Nguyễn Thu Thảo 14/11/1995 1413622 09:30 AM  
80 312315753 Nguyễn Thị Hồng Thắm 03/02/1996 1413651 09:30 AM  
81 312291424 Võ Thị Ngọc Thẩm 28/05/1996 1413686 09:30 AM  
82 341825475 Lê Thanh Thiên 05/06/1996 1413710 09:30 AM  
83 231020669 Phùng Minh Thiện 24/06/1996 1413749 09:30 AM  
84 225809972 Trần Thanh Thiện 28/08/1996 1413754 09:30 AM  
85 221390547 Nguyễn Ngọc Thoại 26/01/1996 1413815 12:30 PM  
86 036196002577 Đặng Thị Thơm 07/09/1996 1413853 12:30 PM  
87 025455013 Trần Ngọc Thuý 23/07/1996 1413885 12:30 PM  
88 215417695 Phùng Thị Cẩm Thúy 24/08/1996 1413890 12:30 PM  
89 285675552 Nguyễn Thị Thủy 01/01/1996 1413899 12:30 PM  
90 341843967 Lê Duy Thừa 01/06/1996 1413957 12:30 PM  
91 272414417 VŨ DUY TIẾN 04/02/1996 1414008 12:30 PM  
92 281086194 Lê Thanh Tiền 26/07/1996 1414009 12:30 PM  
93 212575192 Lê Gia Toàn 20/02/1996 1414046 12:30 PM  
94 272497752 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/09/1996 1414108 12:30 PM  
95 212280119 Nguyễn Sơn Trà 16/01/1996 1414127 12:30 PM  
96 272540684 Đỗ Thị Bửu Trân 11/10/1996 1414150 12:30 PM  
97 025468188 Vũ Minh Triết 22/01/1996 1414171 12:30 PM  
98 212827340 Nguyễn Trường Trình 02/01/1996 1414246 12:30 PM  
99 025405255 Lê Thanh Tùng 14/07/1996 1414532 12:30 PM  
100 261385920 Huỳnh Đình Vân 27/02/1996 1414616 12:30 PM  
101 341888155 Lê Hữu Vinh 25/06/1996 1414679 12:30 PM  
102 251066262 Nguyễn Văn Vũ 18/04/1996 1414759 12:30 PM  
103 272557007 Phạm Đức Vượng 15/07/1996 1414782 12:30 PM  
104 184255263 PHẠM THỊ HẢI YẾN PHẠM THỊ HẢI YẾN 26/01/1996 1414842 12:30 PM  
105 264446312 Võ Thanh Bảo 02/03/1996 1414867 12:30 PM  
106 205607482 Nguyễn Quang Hoàng 01/03/1993 1519010 12:30 PM  
107 079093002249 Trần Tuấn Long 09/11/1993 1519019 12:30 PM  
108 312214012 Trần Đăng Khoa 28/08/1994 1619013 12:30 PM  
109 272878790 Nguyễn Tuấn Phát 01/09/1992 1619022 12:30 PM  
110 272055119 Doan Thi Ngoc Han 20/06/1992 1670614 12:30 PM  
111 250992063 Nông Văn Hùng 17/08/1995 21301603 12:30 PM  
112 079095004934 Đỗ Tấn Lợi 29/05/1995 21302228 12:30 PM  
113 331745970 Cao Khánh Nguyên 31/12/1995 21302605 13:30 PM  
114 025307576 Nguyễn Hoàng Phúc 02/01/1995 21303040 13:30 PM  
115 197308324 Nguyễn Bảo Quốc 10/07/1995 21303257 13:30 PM  
116 352413824 Trần Phú Quý 10/07/1995 21303306 13:30 PM  
117 366072335 Trần Quang Sự 17/10/1994 21303461 13:30 PM  
118 212769086 Hồ Phương Tuấn 27/09/1995 21304530 13:30 PM  
119 225706779 Trần Lê Hoàng Tú 12/10/1995 31304669 13:30 PM  
120 025285148 Hoàng Tiến Dũng 21/07/1995 41300654 13:30 PM  
121 312227951 Nguyễn Hoàng Thân 21/04/1995 41303798 13:30 PM  
122 205826920 Lê Thị Thu Ba 26/06/1995 71300204 13:30 PM  
123 272370286 Lê Thị Thảo My 10/05/1995 71302411 13:30 PM  
124 331702366 Liêu Quí Mỹ 28/01/1994 71302422 13:30 PM  
125 301531980 MAI THỊ THẢO UYÊN 13/08/1995 71304736 13:30 PM  
126 291126346 Đặng Hoàng Hải 30/05/1995 81301034 13:30 PM  
127 197308356 Đặng Quang Hiển 22/01/1995 81301236 13:30 PM  
128 301536578 Nguyễn Minh Hùng 11/04/1995 81301594 13:30 PM  
129 251020074 Hồ Sỹ Kiên 26/05/1995 81301925 13:30 PM  
130 212271729 Phạm Văn Lo 16/10/1995 81302115 13:30 PM  
131 352294082 Võ Trung Nghĩa 21/08/1995 91302558 13:30 PM  
132 273576077 Phạm Văn Thành 13/06/1995 91303685 13:30 PM  
133 051094000070 Võ Quốc Thới 20/04/1994 91303977 13:30 PM  
134 312197674 Huỳnh Thị Xuân Trang 01/01/1994 91304224 13:30 PM  
135 205863951 Nguyễn Dương Trí 27/02/1995 91304349 13:30 PM  
136 205863951 Nguyễn Dương Trí 27/02/1995 91304349 13:30 PM  
137 212271175 Huỳnh Duy Quang 16/08/1994 G1303157 13:30 PM  
138 250906195 Nguyễn Ngọc Quyết 20/08/1995 G1303289 13:30 PM  
139 285336994 Trần Thị Thanh Hằng 26/10/1994 K1301105 13:30 PM  
140 341723478 Lê Thị Tuyết Dung 18/12/1995 V1300538 13:30 PM  
đăng ký nhận tin
Văn phòng TTNN:
  • Lầu 1, Nhà C6, trường ĐHBK , 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận10
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - Q.10:
  • 142 Tô Hiến Thành, Quận10 (Đối diện 495 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10)
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - q. Thủ Đức:
  • Tòa nhà BK English, trường ĐHBK, (Đối diện ký túc xá khu A ĐHQG)
  • ĐT: Tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ